Yönetimsel Fonksiyonları Kullanmak

Yönetimsel Fonksiyonları Kullanmak

Microsoft Excel’de, listelerde veya veritabanlarında depolanan verileri çözümleyen çalışma sayfası fonksiyonları vardır. Hepsine birden V fonksiyonları denen bu fonksiyonların tümü üçer tane bağımsız değişken kullanır: veritabanı, alan ve ölçüt. Bu bağımsız değişkenler fonksiyon tarafından kullanılan çalışma sayfası aralıklarına başvurur.

VSEÇORT Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir

VSEÇSAY Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar

VSEÇSAYDOLU Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar

VAL Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır

VSEÇMAK Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir

VSEÇMİN Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir

VSEÇÇARP Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar

VSEÇSTDSAPMA Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder

VSEÇSTDSAPMAS Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar

VSEÇTOPLA Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar

VSEÇVAR Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder

VSEÇVARS Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar

ÖZETVERİAL Bir Özet Tablo’da saklanan verileri verir3 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir