Nesne İşlemlerini Yapmak ve Site Yönetimini Gerçekleştirmek

Nesne İşlemlerini Yapmak ve Site Yönetimini Gerçekleştirmek

Nesne Yönelimli Programlama Teorisi’nde 4 temel özelliğin gerçekleştirilmesi zorunlu sayılmıştır ve bu temel özelliklerden birini bile sağlamayan bir dil saf (pure) Nesne Yönelimli Programlama Dili sayılmaz. Bu 4 temel özellik;

1.Soyutlama (Abstraction) Nesneyi bazı karakteristikleri olan ve bazı eylemleri gerçekleştirebilen bir veri tipi olarak genelleştirmek anlaşılmalıdır. Yeryüzü üzerinde bulunan her şey bir nesnedir. Bilgisayar yazılımı açısından nesne, bir varlığın temsil biçimidir. Örneğin; bina bir nesnedir. Binayı bilgisayar yazılımı içinde temsil etmek istersek, öncelikle bu nesnenin yani binanın ayırt edici özelliklerini belirlemeliyiz. Örneğin; Bina yüksekliği Dış yüzey rengi Kat sayısı Zemin alanı Zemin boyutları gibi özellikler, binayı temsil etmek için ilk akla gelen birkaç özelliktir.

2. Sarmalama / Paketleme (Encapsulation) Paketlemenin anlamı; sınıfı oluşturan metot ve özelliklerin gerçekleştirme biçiminin, bu sınıfı kullanacak olan kullanıcılardan gizlenmiş olmasıdır. NESNE = VERİ + METODLAR şeklinde ifade edilen bağıntı aslında Nesne Yönelimli Programlama’nın temelini açıklamaktadır.

3. Miras Alma (Inheritance) Nesneye yönelik programlamada, bir nesne, genellikle bir nesne sınıfına ait bir örnektir (instance).Örneğin, Albert Einstein, insan sınıfının bir örneğidir. Bir nesne sınıfından alt sınıflar (subclasses) oluşturulabiliyorsa, türetme özelliği (derivation) var demektir. Örneğin insan sınıfı, canlı sınıfının bir alt sınıfıdır.

4. Çok Biçimlilik (Polymorphism) Farklı nesnelerin, aynı mesaja (olaya ya da uyarıma) farklı şekillerde cevap verebilme yeteneğidir. Bu metot aynı olmasına karşın, bu metodu devreye sokmak için gönderilecek mesajdan sonra her alt sınıfa ait nesne farklı bir şekildedir.

4 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir