Eylem Kodlarını Kullanarak Gelişmiş Animasyonlar Hazırlamak

Eylem Kodlarını Kullanarak Gelişmiş Animasyonlar Hazırlamak

GELİŞMİŞ ETKİLEŞİM
1. Sürükle –Bırak
Hazırlanan uygulamalarda çalışma sahnesindeki nesneler fare yardımı sürüklenip
yerleri değiştirilebilir. İnternet sayfalarımıza hareketli menüler, fotoğraf galerileri
yerleştirebilir, fare etkileşimli oyunlar hazırlayabiliriz.
Nesne fare ile tutulduğunda sürükle işlemi başlamış, bırakıldığında ise bırakma işlemi
yapılmış olur.
Sahnemizde bulunan 50*50 piksellik bir kareye sürükle bırak işlemi yapmak için;

 •  Yeni bir çalışma sahnesi açarak, eylemler panelini çalıştırın. Ekrana bir kare
  oluşturacak kodları yazın.
 • Sürükleme ve bırakma işlemi için neseye olay dinleyicisi ekleyin. Dinleyici
  nesnenin sürüklenme olayını gözleyecektir.
 • Mouse_down olayı ile dinleyici surukle fonksiyonunu çalıştıracak. Surukle
  fonksiyonu startDrag komutu ile geometrik isimli nesnemizi sürüklemeye
  başlayacak.
  ÖĞRENME FAALİYETİ–6
  AMAÇ
  ARAŞTIRMA
 • Mouse up olayını gözleyen bir dinleyici daha yerleştirip bırakılma olayını

gerçekleştiren bir fonksiyon yazın.

 •  Sahneyi CTRL+Enter ile test edin. Başka bir uygulamada basit menüyü tasarlayıp oluşturulan düğmeye link verilsin ve menü sürüklenip istenilen yere taşınabilsin. Çalışma sahneleyicisini açıp menü için ekrana dikdörtgen şeklimizi ekleyin.
 •  Menü içerisindeki düğme şeklini hazırlayın. Şekli addChild ile menü içerisine

ekleyin. Sahneye eklenirse düğme menü ile birlikte hareket etmeyecektir.

 • Düğmenin içerisindeki metin alanını oluşturup M.E.B. yazısını yazdırın.

selectable=false özelliği sayesinde yazıyı seçilemez hale getirin.

 •  Düğme için bir bağlantı oluşturun.
 • Düğmeye olay dinleyicisi ekleyin. Tıklama olayı gerçekleştiğinde link
  fonksiyonu tetiklenecektir. Fonksiyoniçerisinde istek isimli bir URLRequest
  nesnesi tanımlayıp bağlantı adresini değer olarak atayın. navigateToURL ile
  bağlanılacak sayfanın açılmasını sağlayın.
 •  Hazırlanan şekle yer değiştirme özelliği vermek için startDrag ve stopDrag
  komutları kullanılmalıdır. Menü nesnesine bir olay dinleyicisi ekleyip
  fonksiyonu yazın.
 •  Bu fonksiyonda kare.startDrag(); komutunun altına kare.alpha=.5 komutu

eklenerek menü taşınırken transparan yapılabilir ve güzel bir görüntü elde
edilebilir.

 •  Bırakma eylemi için yine olay dinleyicisi ekleyip fonksiyonu yazın.
 • Bırakırken menünün alpha değerini 1 yapılırsa yeniden eski haline dönecektir.
 •  CTRL+Enter tuşları ile sahneyi test edin ve çalışmasını gözlemleyin.

5 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir