Bilgisayarın Çalışma Mantığı

Bilgisayarın Çalışma Mantığı

Çalışma mantığını kavramak için öncelikle bilgisayarın bir işi nasıl yaptığını ve bilgisayarın parçalarını incelemek gerekir. Bilgisayar bir işi,komutu 3 aşamada gerçekleştirir. Bilgi girişi Bilginin işlenmesi Bilgi Çıkışı Bu durumu örneklerle inceleyelim. Örnek 1 : Cd içerisindeki bir word dosyasını yazıcıdan yazdırmak için şu işlemler gerçekleşir. Giriş: Cd\’deki word dosyası bilgisayar tarafından okunur. İşlem: Okunan bilgi bilgi işlemci tafaından yazıcının anlayacağı şekle çevrilir. Çıkış: Son olarak çevrilen bilgi çıktı olarak yazıcıya gönderilir. Örnek 2: Sabit diskteki resim dosyasını paint ile düzenleyip Cd\’ye yazdırmak için şu işlemler gerçekleşir. Giriş: Sabit diskteki resim dosyası bilgisayar tarafından okunur. İşlem: Okunan resim painte aktarılır ve düzenlenir. Çıkış: Son olarak düzenlenen resim çıktı olarak Cd\’ye gönderilir.

11 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir